Iglično označavanje struganjem

PDF dokumentacija

Opis

CNC uređaji za iglično označavanje struganjem

Pri igličnom označavanju struganjem, za razliku od točkastog označavanja, igla ne udara u materijal. Igla (od tvrdog metala ili dijamanta) je utisnuta u materijal te u tom položaju putuje po osima x i y.

MARKATOR sistem za iglično označavanje struganjem nudi optimalno prilagodljiv i visokokvalitetan sistem označavanja velikom brzinom. Sistem je pogodan skoro za sve materijale – od čelika do materijala osjetljivih na tlak i savijanje.