RIX Diadur

RIX Diadur je dijamantni list pile sa segmentima ili kontinuirane strukture, ovisno za koju se namjenu koristi. Namjena ove vrste lista je za piljenje ekstremno tvrdih materijala kao što su Kvarc, Bazalt, Granit, Mramor, Si kristale, Grafit, GRP, stakloplastiku, karbonska vlakna i sl.

RIX Euroflex M42

RIX Astroflex M42 SPF

RIX Astroflex M42 ProCut SPF

RIX Astroflex M42 Alu SPF

RIX Astroflex M51 SPF

RIX Formula SPF

RIX Astrodur PowerCut

RIX Astrodur Spezial-S

RIX Tungrit