RIX Tungrit

RIX Tungrit je list pile posut komadima tvrdog metala koji se isporučuje kontinuirane ili segmentne strukture, ovisno za koju se namjenu koristi. Namjena ove vrste lista je piljenje malih promjera materijala kao što su guma, armirana guma, sendvič materijali, prirodni i umjetni kamen, bakreni vodiči (kablovi), GFK strojni dijelovi.

RIX Euroflex M42

RIX Astroflex M42 SPF

RIX Astroflex M42 ProCut SPF

RIX Astroflex M42 Alu SPF

RIX Astroflex M51 SPF

RIX Formula SPF

RIX Astrodur PowerCut

RIX Astrodur Spezial-S

RIX Diadur