RIX Euroflex M42

LASERSKI VARENI LIST = manje naprezanje mikrostrukture tijekom spajanja, čime se izbjegava mogućnost pucanja lista na samom varu.
Mikrostruktura zuba pile je postojana do 595°C.

Pogodan za piljenje: konstrukcijskog čelika, poboljšanog čelika, čelika za automate, nitriranog čelika, kaljenog čelika, brzoreznog čelika, ljevanog željeza, aluminija, bakra, mesinga.

Djelomično pogodan za piljenje: alatnog čelika, INOX - nehrđajućih čelika (1.4000- 1.4305)

OZUBLJENJA:

Ova klasa listova pila je isporučiva u nekoliko kombinacija ozubljenja. Euroflex listove je moguće naručiti sa normalnim-mono (NM), normalnim-varijabilnim (NV), pozitivnim-mono (KM) i varijabilnim-mono (KV) ozubljenjem, ovisno o namjeni.

0° - neutralan kut zuba je pogodan za piljenje materijala s visokim sadržajem ugljika (npr. ljevano željezo), za materijale sa malim presjekom i za tankostijene cijevi i profile.

8°-10° - pozitivan kut zuba je pogodan za piljenje debelih stijenki cijevi i profila, punih materijala i visoko legiranih materijala.

RIX Astroflex M42 SPF

RIX Astroflex M42 ProCut SPF

RIX Astroflex M42 Alu SPF

RIX Astroflex M51 SPF

RIX Formula SPF

RIX Astrodur PowerCut

RIX Astrodur Spezial-S

RIX Diadur

RIX Tungrit