RIX Astroflex M42 Alu SPF

Prednosti pri piljenju aluminija, alu-legura i neferičnih metala su:

  • reducirana vibracija

  • specijalan dizajn zuba za optimalan protok piljevine

  • široki kanal za izbacivanje piljevine

  • izbjegnuto pucanja lista

  • skraćeno vrijeme piljenja

 

RIX Astroflex M42 Alu SPF tračne pile su isporučive u slijedećim dimenzijama: 13x0,90 - 20x0,9 - 27x0,9 - 41x1,3 mm te se laserski vare na željenu duljinu. Tablicu sa dostupnim ozubljenjima potražite pod željenom dimenzijom.

RIX Euroflex M42

RIX Astroflex M42 SPF

RIX Astroflex M42 ProCut SPF

RIX Astroflex M51 SPF

RIX Formula SPF

RIX Astrodur PowerCut

RIX Astrodur Spezial-S

RIX Diadur

RIX Tungrit