CS serija Alzmetall obradnih centara

- Koncept doživotne trajnosti
- Svi dinamički dijelovi od nodularnog lijeva (GGG)
- Z-os velikog raspona-
4. i 5. os simultane obrade

FS serija Alzmetall obradnih centara

GS serija Alzmetall obradnih centara

GX serija Alzmetall obradnih centara