GX serija Alzmetall obradnih centara

Obradni centri za posebne procese i aplikacije.
Od laserske obrade do zahtjeva za tokarenjem i brušenjem, kao i obradu specijalnih legura.
Strojevi specijalne koncepcije koji se koriste za posebne namjene.

CS serija Alzmetall obradnih centara

FS serija Alzmetall obradnih centara

GS serija Alzmetall obradnih centara