Rabljene tračne pile za metal

Ovisno o trenutno raspoloživim strojevima...

ručne pile

poluatomatske

automatske pile

CNC upravljene pile