ALAT ZA STEZANJE I UČVRŠĆIVANJE PRI STROJNOJ OBRADI

Kratki opis

AMF, Roehm, Albrecht, Bilz, Fahrion, Tapmatic, WTE, Haimer, Hilma, Enerpac

 1. stezne glave bušilica
 2. stezne glave za tokarske strojeve (amerikaneri)
 3. stezne čahure
 4. konusni i cilindrični držači alata
 5. okretni šiljci (trnovi)
 6. šiljci za centriranje
 7. škripci ručni, strojni, hidraulički, zakretni
 8. stol koordinatni
 9. alati i sistemi za stezanje obradaka
 10. magneti: permanentni, električni, sinusni
 11. naprave za magnetiziranje i demagnetiziranje
 12. magnetni kutnici, podesivi i fiksni