ALZMETALL - obradni centri

Veliki izbor obradnih centara izuzetne preciznosti i brzine.

CS serija Alzmetall obradnih centara

Kruta konstrukcija sa smanjnim vibracijama kućišta i linearnim vodilicama.

Opširnije

FS serija Alzmetall obradnih centara

Kruta konstrukcija sa smanjnim vibracijama kućišta i linearnim vodilicama uz premještanje stupca stroja.

Opširnije

GS serija Alzmetall obradnih centara

Inovativno rješenje kućišta za najzahtjevnije zadatke.

Opširnije

GX serija Alzmetall obradnih centara

GX-serija predstavlja vrlo dinamičan Gantry obradni centri za glodanje i tokarenje sa 3 do 5 osi

Opširnije